“Wie zwijgt heeft gelijk!” Diegene die dat uitvond is een zwanzer. Een stomme klojo! Want dat is “niet” zo. Wie zwijgt is de pineut! Tegen wie zwijgt mag je doen wat je wil.

En als ze er dan na verloop van tijd achter komen dat er toch iets niet snor zit, dan weten ze niet hoe ze zich zouden keren of draaien. Of proberen ze goedhartig te zijn! En dan zeggen ze: “de spons over het verleden” of “over dat evenement spreken we niet meer”.

Dan staan ze stom als mske steigert en zegt dat ze zélf wel zal sponsen als het haar zint of dat het haar recht is om te beslissen of ze nog over iets spreekt of niet. En dan kijken ze beteuterd. Want bovenop alles is ze dan nog haatdragend ook. Niets is minder waar. mske heeft enkel een geweldig geheugen. Sommigen zouden dat ook wel willen maar weten niet welke vloek zoiets is. De enige manier om daarmee om te gaan is om alles te analyseren en op te slagen zodat het draaglijk wordt. Maar sommige dingen worden gewoon niet draaglijk. Nooit ofte nooit ofte nooit.

Het voorval van 17 jaar geleden ligt nog steeds te woelen, al zijn de gevolgen ervan verdwenen. En als datzelfde voorval zich nog maar eens voordoet dan weten de personen in kwestie heel goed wat dat teweeg brengt.

En als voorvalt wat voorspeld is, dan zal mske niet zeggen: “ik heb het toch gezegd” maar ze zal wel zeggen: “je had het kunnen weten had je het gewild”.