Als we niks plezant kunnen zetten, zetten we niks meer! Want wat kunnen we nu zeggen?

Slow gaat niet naar de les, hij voelt zich niet goed. En een niet-zo-goede Slow alleen thuis, dat is natuurlijk uitermate nadelig voor mskes zwemmen, want, vooropgesteld dat ze al zin heeft om te gaan, gaat ze dan haar programma kunnen afwerken?

Wat is er nog?

Dat je ene mag doodstampen en dat er dan een proces komt maar dat je voor 4 eurocent een boete krijgt en dat je voor een fout van je pc-banking ook een boete krijgt.

Dat er door een fout van een plaatselijke elektriciteitsmaatschappij de kabel vorig jaar niet werd gefactureerd en dat je die nu 2x in ene keer mag betalen.

Dat er, door het openzetten van de energiemarkt een tijdstekort was bij de maatschappijen waardoor je nu anderhalf jaar ineens mag betalen.

Dat meneer de advocaat een brief schrijft zeggende dat tegenpartij niks van zich laat horen en dat hij dus veronderstelt dat ze er mee stoppen, maar mag hij astemblieft zijn provisie van 750€ ontvangen? Huh? Provisie, op voorhand betaald, in een zaak die gedaan is? Waarom moet die vent nu nog geld hebben?

Zeg nu zelf, daar kan je nu toch geen postje op een blog aan wijden hé?