Deze middag in Lopende Zaken kwam Lieve Vanderleyden van het Centrum voor Bevolking en Gezinsstudie enige toelichting geven over scheidingen. Blijkbaar zijn de scheidingen toegenomen. Dàt wisten we nog niet. Maar toch wordt scheiden nog altijd niet algemeen geaccepteerd.

En door wie wordt dat niet geaccepteerd? Door diegenen die, uit pure hypocrisie, hunnen halven trouwboek niet kunnen uitstaan en er maar bijblijven voor de mensen of diegenen die het getroffen hebben en geen scheiding nodig hebben en die zouden dan beter blij zijn dat zij het niet voor hebben.

En dan concludeert die vrouw dat de regering zich niet te moeien heeft in relaties van de mensen maar dat ze het fenomeen nu toch eens zouden moeten bestuderen omdat er zoveel mensen, vooral vrouwen, op de sukkel geraken achteraf.

En dan over huwelijksconsulenten. En dan denkt mske, als houden van niet kan zonder dat iemand zegt hoe het moet, of als je er moet aan werken, dan is het de moeite niet waard.