mske is de keuken uit gevlucht. We hebben het al gezegd, ze zet haar stekels op als er zo iemand die aan zogenaamde journalistiek doet en dan iemand interviewt, niet interviewt maar zaagt. Daarmee bedoelt ze dat de interviewer steeds het vorige antwoord in vraag moet stellen en begint met: “Ja maar”.

Nu ging het over 10 vluchtelingen aan boord van een schip. Die spraken bijna geen Engels en de interviewer vroeg de pieren uit de geïnterviewde zijn neus over zaken die ze enkel aan de weet kunnen komen nà een deftig verhoor.

Er waren blijkbaar twee mensen overboord gevallen maar niemand wist waar. En toen die interviewer vroeg of dat in de Belgische wateren was zei Slow: “precies of die mensen nà al die dagen op dat schip weten of ze in Belgische wateren zitten”.