Gisteren krijgt Zoneke bericht dat hij moet gaan zitten. Nu denken we dat hij eigenlijk moet invallen voor iemand die niet wil gaan zitten. Maar de toon van de brief die Zoneke in zijn bus krijgt is eigenaardig … zo met een air van “wij komen je een brief brengen dat je moet gaan zitten en je bent niet eens thuis”. Nu pikkelt Zoneke vanmorgen na de kliniek naar het gemeentehuis waar hij te horen krijgt dat de brief “nog niet terug is” en dat hij nog maar eens mag terug komen pikkelen … maar meneer, die brief moet vóór zondag bij de voorzitter zijn ….

mske vloekt niet dikwijls op Zoneke maar deze keer deed ze het wel en ze zei: “Verdomd Zoon, van alle mensen op deze wereld heb jij toch redenen genoeg om niet te gaan zitten!” Zoneke zei dat hij dàt niet als excuus wil gebruiken. En ergens heeft mske daar ook wel begrip voor, maar dan moeten ze er zo niet meer rammelen hé! Moet je nog lopen, in dit geval pikkelen om nog op tijd te zijn om hun post ter bestemming te krijgen.