Efkes verwijzen naar een vroeger postje. Groot was dan ook onze verbazing bij het aanschouwen van de wonderlijke verrijzenis van de opgegeten hond.

Jaja, sedert vorige maandag zijn beide honden weer gezond en wel. De hond werd teruggevonden op 75km en na zes maand. Alleen is zijn chip verdwenen.

In elk geval blijft de vrouw volhouden dat de hond werd gestolen, meegenomen en na zes maand bij een asiel werd achter gelaten voor plaatsing.

Wat het verhaal nog eigenaardiger maakt, is dat de vrouw per toeval op het betreffende asiel, in een ander taalgebied als het hare, ging kijken naar haar hond die ze als opgegeten had opgegeven.