mske had het al gemerkt, maar er verder niet bij stil gestaan. De Taggart personages spreken met een geweldig Schots accent. Dat was al opgevallen, maar op zeker moment zag mske iets in de begingeneriek waardoor ze dacht: “Schots in Australië”. Zoals gezegd, ze heeft er verder niet bij stil gestaan. Nu wel. Ze is gaan zoeken. En wat blijkt? In Glasgow staat het Clyde Auditorium, een gebouw dat wat aan het Opera House in Sydney doet denken.

mske bedacht dat er nog een derde stad aan het water was met zulk een buitengewoon gebouw, alleen zet dat zijn pinnen nog altijd stijf omhoog! Alle drie luister-paleizen, alleen luisteren ze in Antwerpen naar iets anders.
 

Over schoon of niet schoon gaan we ons niet uitspreken, ieder heeft zijn eigen smaak. Het Clyde Auditorium kreeg als bijnaam “The Armadillo” omwille van de gelijkenis en bij volledige foto’s valt dat Opera House nogal tegen, zo precies een beetje als de aanbouwsels in veel Vlaamse hofkes.