De netels zijn er al, in de bermen langsheen de wegen in het veld. Een eenzaam vogeltje liet mske even denken dat de zwaluwen er ook waren, maar het maakte ineens een onzwaluwachtig gebaar en “nog niet” dacht mske.

Slow wou eigenlijk naar het vliegtuigenkot, maar ze weten niet waar dat juist is, er loopt enkel een baan in die richting maar dat gaan ze morgen uitproberen. Vinden ze geen lus dan komen ze gewoon op hun stappen terug.