De langste afstand tussen twee punten is de kilometervergoeding die een zelfstandige op zijn aanslagbiljet aanrekent.