Ooit was er in het dorp, waar mske toen woonde, een man, die elk jaar naar de Tour de France vertrok. Toen was dat nog niet zo algemeen en de mensen vonden hem dan maar een beetje raar.

Zijn vrouw bleef thuis en dreef de kommerzie. Bovendien waren de kindjes nog te klein. Toen die kindjes ouder werden en de vrouw al voor de tweede keer meeging naar de Tour, zei een dorpsgenoot tegen moe en va: “ze gaat te veel mee, ze zal rap terug in verwachting zijn”.

Op dat ogenblik vond mske de verteller een kwatong.

Een jaar later kon de vrouw niet meer mee, het derde kind was een feit.

Op het ogenblik van de feiten, was mske nog heel erg naïef en geloofde nog in het huwelijk.