Er kwam een kaartje met de post, een kaartje van Amke. Maar mske wil eerst zelf nog van dat kaartje genieten eer ze het inscant en ik het hier mag zetten

Het staat nu recht voor haar op het buro en er mag niemand aankomen