Toen wij hier net woonden, kwam Buurboer. Hij vertelde dat de vorige eigenaars altijd hun auto voor de deur hadden geparkeerd maar dat dat voor hem, met zijn tractor enorm moeilijk was. Wat hij juist vertelde over krassen in de auto’s weet mske niet meer. Het is wel zo dat ze zeker niet zinnens waren om die auto voor de deur te zetten, zeker niet als er vanachter een stuk hof was waar die auto’s konden opgereden worden. Maar ergens dacht mske toch: “jong, wettelijk gezien mag die auto daar staan en mag jij daar niet tegen rijden”.

Nu is de auto natuurlijk altijd vanachter geparkeerd, behalve als ze hun commissekes uitladen, dan staat hij vooraan. En Buurboer? Die boert niet meer.

Toen wij hier net woonden, kwam de wijkagent. Ondanks het feit dat de hoop rommel van de vorige eigenaars volledig óp den hof stond, kon dat volgens hem niet, het moest weg. Bovendien stond onze auto niet goed geparkeerd al stond hij volgens de letter van de wet niet verkeerd, maar die moest, volgens de wijkagent, geparkeerd worden waar die rommel stond. Nu was dat we degelijk de plaats waar die auto’s moesten komen maar dat kon niet omdat de rommel er nog stond.

Maar ergens dacht mske toch dat ze hun auto’s toch op hun hof zetten zoals zij dat wilden maar ze dacht ook dat met zo een toekijkende wijkagent iedereen hier wel op en top met alles in orde zou zijn.

De feestzaal kwam en de wijkagent ging. Alle weken stonden er auto’s geparkeerd zowel op de plaats waar de onze niet hadden mogen staan als voor de deur. Ondertussen is dat nu wel geregeld.

Toen Slow en mske hier nog niet woonden kwam Buurnaast. Hij vertelde dat de vorige eigenaars altijd hun auto voor de deur hadden geparkeerd en dat hij op die manier zijn stoep niet gemakkelijk kon kuisen en dat het toch maar het minste was wat je kon doen, je stoep kuisen. Maar dat hadden de vorige eigenaars, tot grote ergernis van Buurnaast niet gedaan. En bovendien had hij vanachter in de hof zijn draad al moeten herspannen wegens het inbressen van zijn hof op onze hof. Ergens dacht mske toch: “jong, ik ben niet zo zeker van dat inbressen want normaal gezien moet een eigenaar zijn hoger gelegen grond zelf stutten”. Bovendien is mske ook zo straatschrobberig niet of zoals moe het zou zeggen: “mske schiert her plansier nie”.

Een poos geleden kwam Slow binnen met de mededeling dat Buurnaast gewag had gemaakt van een uitvallend stuk cement van het dak van de achterbouw. Ze waren toch al zinnens om dat dak te vernieuwen maar mske vond het toch wel erg dat hun stuk cement zomaar op het blinkende tuinpaadje van Buurnaast viel die toch al zijn zaakskes fijn aan de kant en wettelijk in orde heeft.

Ahem …

Die heeft achteraan in zijn tuin een scheefgezakt tuinhuis staan met goot … maar zonder opvang. Het water uit die goot loopt gewoon van onzen berg en spoelt daar het voetpad weg. Vooraan heeft hij helemaal niets. Geen kroonlijst maar ook geen goot. En vermits het hier bergaf gaat loopt al dat water over onze stoep en die wordt groen. Misschien zandzakskes leggen. En dan kan mske het plansier ne ki schiern sé, dan is het tenminste de moeite!