Zoneke had eens gezegd dat een tut voor beebies was omdat Amke nog een tutje neemt om in te slapen. Amke had geantwoord: “ik ben geen beebie, ik ben een kindje”.

Toen Zoneke deze week opbelde en zei: “moeder, ik ben vergeten … kunnen jullie vrijdag komen babysitten?” hoorde mske ineens Amke’s fijne stemmetje “kinderzitten” zeggen. Zoneke stokte waar hij gebleven was en ging daarna verder: “heb je dat gehoord? Heb je dat nu gehoord?”

Toen Slow en mske gisteren aankwamen plaagde Bollie nog eens door te zeggen: “aha, jullie komen babysitten” waarop Amke weer: “kinderzitten” zei en in haar pyjamaatje en op blote pletsers de living in danste.