Hedentendage hebben we het geluk dat we alles op het net kunnen opzoeken. Vroeger moest je voor zoiets, heel voorzichtig, in de volumerijke en omvangrijke encyclopedie kijken, die achter het glas van de grote glazen kast stond.

Wikipedia is zo interessant omdat iedereen die wat te verkondigen heeft daar kan aan meewerken waardoor je een veelzijdig en eveneens omvangrijk werk bekomt. Het is dan ook veelal een goede inlichtingsbron als je wat wil te weten komen.

Net omdat iedereen er artikels kan aan toevoegen kan het gebeuren dat mske zegt: “dat is niet juist” en de fout verbetert, wat ze één keer heeft gedaan. Dat voor zover het vaste zaken betreft.

Maar artikels waarin een overtuiging of een bepaalde kijk gaan meespelen, die zijn al risicovoller. Wikipedia als bewijs gaan aanvoeren voor bepaalde stellingen is dan ook volledig uit den boze omwille van de persoonlijke interpretatie die de schrijver er mogelijk aan gegeven heeft.

Het is hoe dan ook een moeilijke opdracht om strict neutraal te schrijven.  En zelfs strict neutraal schrijven wil niet zeggen dat dat geen vertekening van de waarheid inhoudt.