Wizzewasjes

Het is niet omdat het mag … dat het moet!

Tijd voor een beetje publiciteit

Ooit heel lang geleden hadden wij een kamerke dat te klein was om als slaapkamer te dienen. Dat stond bomvol.

Mijn moeder was van het spaarzame soort, in die mate dat ze telkens er waspoeder in reclam was, ze enkele tonnekes meebracht. Niet alleen waspoeder, maar ook andere dingen die ik me nu niet meer voor de geest kan halen. Ik heb enkel nog visuele herinneringen aan die muur van wastonnekes van Dash en Dreft.

Ik had laatst een déjà vu. Ik weet wel dat Luc soms zegt: “ik heb twee buskes Axe mee, ze stonden in reclam”, maar ik had er nooit bij stilgestaan. Ik had me ook nooit afgevraagd waar hij die zette, tot ik op die ene dag in de badkamerkast keek.

Ik heb er wat van gezegd want niet alleen stond zijn legplank vol, ook de gemeenschappelijke en tussen mijn schmink en andere vrouwelijke benodigdheden stond er ook Axe te pronken. Ik zei er wat van.

Hij stopt ze nu in zijn nachtkastje.

Luc is dus een zeer onweerstaanbaar man.

Previous

Merkwaardig

Next

Best of …

1 Comment

  1. Gettie

    Het volgende evenement in H. eens proberen aan de werkelijkheid te toetsen. Niet eigenhandig natuurlijk, ik zal me eens discreet opstellen en de dames ( heren?) die Luc passeren in het vizier houden )

Wat denkte daarvan?

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén