Oei! Blijkbaar werd mijn oproep van drie jaar geleden wat te letterlijk genomen en zijn de dames op de Gentse feesten aan een rondje wildplassen begonnen.

Maar … maar …

“Merkwaardig, want we hebben dit jaar het openbaar sanitair gratis gemaakt”, zegt Peeters. De soms lange wachtrijen aan de toiletwagens zijn geen excuus volgens Peeters.

Zo merkwaardig vind ik dat dan toch niet.

Te laat!