Als je door de velden loopt en het kasteel daarginds ziet staan, geen auto’s die de stilte verstoren. Dan lijkt het of de tijd heeft stil gestaan.