Door de heibel die er overal bij voetbalmatchen te beleven valt, zijn de veiligheidsvoorschriften strenger geworden. Dus kan het je gebeuren dat ze je aan een controle onderwerpen. Maar aangezien Slow en mske gekend zijn, beperken die maatregelen zich tot een minimum.

Vorige week echter stonden de peipo’s echter nét voor de ingang waar Slow en mske naar binnen moesten. En dus moest Slow zich laten aftasten. mske keek verrast. De voetbalsteward, die dat zag, zei dat dat moest voor het oog van de peipo’s maar … dat Slow een lekker poepke had!

Het lag op mskes tong om te zeggen dat, als Slow’s lekker poepke afgetast moest worden, zij dat wel zou doen. Maar stel je voor dat zij dan niet binnen mocht! Dus heeft ze enkel tussen haar tanden gemoemeld dat zij dat wel wist!