Als je buiten moet is de regen niet gezellig. Het gezegde indachtig dat je de visjes altijd op hetzelfde tijdstip moet eten geven, deed mske haar anorak aan en gooide het visseneten in de put. Eveneens indachtig dat je niet te veel mag geven gaf ze maar een ietsiepietsie, zoals ze gewoonlijk doet en als dat op is gooit ze nog wat bij. Maar het weer was zo slecht dat de viskes ook niet buiten kwamen … of zou dat eerder iets te zien gehad hebben met mske wijnrode anorak met kap?

Deze morgen waren onze drinkbakjes verdwenen. Het is zo dat Toke niet onze elegante manieren heeft en dus die drinkbakjes de laatste tijd als plaspot durfde gebruiken, waarop mske die buiten in de put uitgoot, die afwaste en later pas terug zette. Deze morgen echter is ze dat vergeten.

Karboenkel zei dat hij dat wel eens zou oplossen en ging toch wel van mskes glas drinken zeker! mske schoot omhoog maar bedacht toch dat die bakjes er niet stonden. En Slow kreeg een ingeving en zei: “moest je nu eens proberen om water in Toke’s eetbak te doen …” en dat heeft ze dan gedaan. Tot nu toe blijkbaar met gunstig resultaat.