Er bestaan dingen, zó erg dat ze onoverkomelijk lijken.

 
Het is pas na verloop van tijd dat het inzicht komt dat ze het beste waren
wat je kon overkomen.