Deze voormiddag vertrokken Slow en mske naar een klant om de afgewerkte dossiers weg te doen, nieuwe te halen en de factuur te bezorgen. Toen ze daar waren moest Slow naar het klein buroke en mske zei: “als je met kinderen ergens komt …”
 
Terug buiten stak Slow verwaand zijn neus in de lucht, zei verontwaardigd: “als je met kinderen ergens komt … poeh!” en ging een meter vóór mske lopen.
 
Een bruine middelgrote jachthond stak de parking over. Slow zei: “Euh …”, bleef staan en ging een meter àchter mske lopen.