Vicieuze cirkel.

Er draait niets rond in onze maatschappij. Daarom moet er vergaderd worden om te zien hoe ze het rond kunnen laten draaien. Terwijl ze vergaderen wordt er niets van het werk gedaan en blijft liggen tot later.

Later wordt er geklaagd dat er te veel werk is en moet er vergaderd worden om dit werk in omvang te verminderen, met als resultaat dat er nog meer werk blijft.

Misschien konden ze nu nog bovenop mensen aanwerven om het werk effectief te doen en er niet over te praten.