mske leest graag detectives en boeken waar je goed moet opletten wat er staat om zodoende eigen conclusies te kunnen trekken. Maar omdat ze niet altijd hetzelfde genre wil lezen brengt ze altijd nog wat anders ook mee van de bibliotheek. En deze keer heeft ze een spookboek mee gebracht.

Ze heeft er al één keer in gelezen en het dan nog eens geopend om op bladzijde 23 de vijfde zin te gaan noteren.

En eerlijkheidshalve dient gezegd dat ze het boek niet zou meegebracht hebben, was de Rebel niet bij haar geweest in de bibliotheek, maar die hing zo ’t spook uit dat ze waarschijnlijk door een bizarre macht gedreven dat boek heeft genomen.