De meeste kinderen hebben pakkeman en dief gespeeld. En toen er laatst sprake over was besefte mske plots dat zij noch Broer dat ooit gespeeld hadden. Waarschijnlijk was dat te wijten geweest aan het feit dat er daar al echte genoeg rondliepen. Ze waren met zes indertijd, geloof ik en ze reden nog niet met combi’s maar met hunne velo of met een willys jeep met een bache over.

En dieven hebben ze ook gezien en zatlappen ook, maar dan mochten ze op een stuk van de koer niet spelen omdat zij die mannen niet in den bak zouden zien zitten. En dan smeerde moe ’s morgens boterhammen omdat die anders geen eten hadden voor ze opgehaald werden om naar Brussel te gaan.

Op een keer zaten er drie die nog erger dingen gedaan hadden en Broer en mske moesten doen of ze niet hoorden wat die gedaan hadden. Hebben zij en de andere rijkswachtkinderen, de gansen tijd in een hoekske van die koer gestaan, op een trosselke bijeen want daar zaten drie vree mannen in den bak.

Onlangs zijn Slow en mske daar nog gaan kijken naar dat huis waar ze gewoond had. Klein huizeke! Er woont een kinesiste in. De ganse rij huizen is wel verkocht. Maar je kan van op ’t straat niet zien of den bak der nog altijd staat.