Wizzewasjes

Het is niet omdat het mag … dat het moet!

Wereldvreemde burgers

In België is er voor kinderen van 6 tot 18 jaar leerplicht. Dat is geen schoolplicht. De meeste leerplichtige kinderen volgen les in een door de overheid erkende school, maar huisonderwijs is ook mogelijk.

Zo staat te lezen op de site van Onderwijs Vlaanderen. De website van Vlaanderen formuleert het enigszins anders, zegt wel ongeveer hetzelfde maar voor de volledigheid zet ik hem er maar even bij.

Ik zou ooit kunnen overwegen hebben om te kiezen voor thuisonderwijs om er geen nummertjes van te maken of gestructureerde mieren, maar ik vond anderzijds dat je dan de kinderen isoleert.

Jaren geleden was er een Amerikaans huisgezin dat op een camping in de buurt kwam wonen. Na verloop van tijd huurden die mensen een woning op het einde van onze straat. De kinderen gingen niet naar school maar kregen thuis onderwijs van hun moeder. Met die moeder hebben we nooit gesproken. Ze hield zich afzijdig, zoals je nu soms vrouwen ziet die onder het juk van hun godsdienst hun man gedienstig zijn.

De kinderen mochten -soms- spelen. Dat ze zo weinig kwamen spelen had te maken met hun taken in het huishouden. Zolang die niet klaar waren mochten ze niet spelen. Maar dat kenden we bij ons ook.

Het varieerde nogal, de groep kinderen die dikwijls achterin onze hof zat samen te scholen. Soms waren ze met zijn veertienen, merendeels varieerde het tussen 3 en 5 en zoals gezegd waren de twee jongens af en toe van de partij. Het oudste meisje, ik denk dat ze een 15 jaar oud was, begon al licht de terughoudendheid van haar moeder te vertonen. Aan het vierde kindje heb ik weinig of geen herinneringen.

Ik herinnerde we wel dat er zich ooit iets had voorgedaan, maar ik wist niet meer wat. Dat moest ik even aan Zoneke vragen.

En wat ik mij nog herinner was dat ze eens met stekskes gespeeld hadden, en als straf had pa een heel stekske onder hunne vinger laten opbranden.

Ik heb me geïnformeerd indertijd, of dat allemaal wel legaal was en kreeg als antwoord dat het Amerikanen waren en dat dat zo in Amerika gedaan werd. Ik verstond: “bemoei je met je eigen zaken” en/of “laat ons daarmee gerust”.

Leerplicht is geen schoolplicht. Dat is mooi, maar ik denk dat de overheid dan wel een beter overzicht zou krijgen over kindermishandeling door de ouders … en zeker in Amerika.

Previous

Sjakosjkes gedrag

Next

Shagrants

17 Comments

 1. Voor mijn part mag elke vorm van kindermishandeling of verwaarlozing gemeld en aangepakt worden. Maakt niet uit waar of wanneer. Maar slachtoffers kunnen dat vaak jarenlang niet en voor derden is het niet evident dat te doen.

  • ms

   In die tijd (pakweg 30 jaar geleden) hoorde het niet dat je je ging bemoeien met een ander. Ik kon het zo tussen de soep en de patatten op tafel gooien bij ons thuis waarop het afgeketst werd, onder het motto: Ieder in zijn huishouden.

   Het is toen dat ik te weten kwam dat thuisonderwijs wel kon maar waar men zei dat ze dat in Amerika anders deden.

   Of het echt kindermishandeling was of een eenmalig feit weet ik natuurlijk niet.

 2. Ook bij schoolgaande kinderen wordt er evenzeer kindermishandeling ontdekt. Ik herinner mij bij ons in de lagere school een lief klein meisje dat bont en blauw verscheen. Ze zei dat haar mama er niet kon aan doen, dat het haar eigen schuld was omdat zo’n slechte punten had… De kinderbescherming is toen verwittigd. De moeder, die er alleen voor stond, kreeg psychische en sociale ondersteuning.

  • ms

   Ik denk toch dat mishandeling bij een schoolgaand kind eerder opgemerkt wordt. Als het kind thuis opgesloten zit of niet buiten mag, merkt men zoiets niet.

   Natuurlijk speelt ook weer de factor: wie zijn de ouders? En overweegt men niets te doen omdat het toch mensen zijn waar men liever goed mee staat.

   • Dat is zeker waar. Het wordt sneller ontdekt.

    • ms

     Er worden vragen gesteld als er iets afwijkt van normaal. Daardoor worden kinderen ook mondiger, leren ze aan te geven wat er mogelijk fout gaat.

     Een kind dat éénmalig onder de blauwe plekken zit kan wel degelijk van de trap gevallen zijn, maar een ander kind dat zelf zijn blauwe plekken verbergt en dan hoort dat er toch enige bezorgdheid aangaande is, zal ook rapper geneigd zijn om iets te zeggen. Zo een kind denkt dikwijls dat het aan hem/haar ligt.

 3. goh, ik ben niet zo overtuigd van dat thuisonderwijs, in de ex-schoonfamilie was er ook eentje die dat deed en hoe ze erin geslaagd is, weet ik niet, maar haar zoon is nu 19 jaar en compleet wereldvreemd …

 4. In Nederland is het ook toegestaan. Er zijn veel redenen waarom ouders het willen Het kunnen ouders zijn die hun geloof strikt willen houden, denken de kinderen meer kansen te bieden zich te ontplooien. Hier lees je een paar voorbeelden https://kiind.nl/thuisonderwijs-geven/ maar zelf zou ik het nooit doen.
  We woonden in een kinderrijke buurt. Ze leerden elkaar kattenkwaad maar ook zich te weren.Dat is net zo hard nodig als rekenen en taal.

  • ms

   En daar schuilt momenteel een heel groot gevaar. Je kan ook selectief te werk gaan (omwille van je geloof).

   En dat weerbaar maken is absoluut noodzakelijk. Dat heb ik met Zoneke gemerkt. Die speelde tot zijn achtste ook enkel samen met zijn zus.

   Toen we verhuisden kregen ze te maken met de kinderrijke buurt. Eerlijk gezegd heeft de aanpassing niet lang geduurd, al was mijn dochter sneller met lik op stuk.

 5. Kinderen hebben andere kinderen nodig om zich te ontwikkelen. Opgesloten in huis en thuis onderwezen worden maakt het hen niet makkelijker in hun latere leven.

 6. elsjeveth

  Mijn hart bloed als ik denk wat er achter gesloten deuren gebeurt met kinderen in wat hun eigen veilige warm thuis zou moeten zijn. Ben absoluut geen voorstander van thuisonderwijs. Zoals Suske zegt: kinderen hebben andere kinderen nodig om zich te ontwikkelen. Juist daar leren ze met vallen en opstaan de wereld kennen.
  Een geweldige blog over een precair onderwerp.

  • ms

   Dat van dat: “bemoei je niet” zit er nog veel te erg in gebakken. En bij kinderen die het huis niet uitkomen is er geen controle, al vind ik controle een verkeerd woord. We gaan niet op zoek naar een controleerbare maatschappij. Maar er zijn bij die kinderen ook geen aanduidingen dat er mogelijk controle vereist is.

 7. Zij

  Het wordt echt tijd, dat ze die leerplicht in schoolplicht gaan veranderen.
  Mijn haar op mijn armen kwam omhoog, toen ik las over die vader en dat stekske 🙁

Wat denkte daarvan?

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén