Weet je met wie mske eens graag de vloer zou vegen? Met de ERA makelaar! Jaja, die kerel die telkens achter de mevrouwen hun hielen de ramen nog eens gaat zemen, het gras nog maar eens stoppel gaat afrijden en bovendien dozen en dozen batterijen verslijt met die bel. Net of die mevrouwen hun ramen niet goed gezeemd noch hun gras goed afgereden hebben en dat ze het ó zo leuk vinden, om die lege batterijen naar de daartoe voorziene plaatsen te brengen.

Slow echter zei daarnet dat die reclame discriminerend is omdat die ERA makelaar enkel en alleen voor mevrouwen zoveel lijkt te doen en dat was voor mske een heel nieuw oogpunt.

Waar is die eigenlijk op uit?