Na het lezen van de lijst en een nieuwe planning :

Doender:
     

“Ik snap de betekenis hiervan niet.”

 
Zegger:
     

“Wel, dit is enkel een lijst met richtlijnen.”

 
Doender:

“Maar alles wat er op staat wordt gedaan. Alles wat er op staat dat niet mag, wordt niet gedaan.”

 
Zegger:

“Jaja, maar deze lijst is enkel om er nog maar eens de nadruk op te leggen.”

 
Doender:

“Dus doe ik het niet goed?”

 
Zegger:

“Jawel, we zijn voor 99,9% tevreden maar dat zijn dingen die mogelijk zouden kúnnen verkeerd gaan.”

 
Doender:

“Deze planning is volstrekt niet haalbaar, die is opgezet om de dingen verkeerd te dóen gaan.”

 
Zegger:

“Ja, de man noch ik kennen de job, jij kan dat best beoordelen.”

 
mske weet wel waarom ze niet meer uit werken wil gaan. Ze zijn voor 99,9% content. Ze zijn enkel niet content met wat verkeerd zou kúnnen gaan, maar niet verkeerd gaat. Bovendien halen ze een vlot lopende planning, die opgemaakt werd door een specialist overhoop, omdat ze in hun bekrompenheid toch iets moeten en zullen vinden om te bekritiseren en zodoende hun onbekendheid op het terrein nog maar eens goed in de openbaarheid brengen.Uiteindelijke beslissing: “Doe maar voort zoals je bezig bent, ik zal dat nog eens aan de man voorleggen”.

Zien die nu niet in dat ze op die manier iemand, die gelukkig is met zijn job, demotiveren en maken dat hij ’s morgens gewoon maar “naar zijn werk” gaat.

Als het aan mske lag zou ze zeggen: “wel heren, doe het dan maar zelf”.