Een film waar ook zo een onwaarschijnlijkheid in voorkwam was Se7en. Over het algemeen genomen was de film niet slecht maar dan verbrodden ze het einde en mske kan er geen goed woord meer over zeggen. Neen, dat einde strookt niet met de logica en dan kan het in mskes ogen ook niet.

Er zijn films die met minder middelen werden gemaakt, waar minder blablabla rond verkocht werd die beter en geloofwaardiger in mekaar steken.