Zoneke is geen sms’er. Als mske hem een smske stuurt kan je er zeker van zijn dat de telefoon een tel later belt.

Nadat mske had gezegd wat er te zeggen was, vroeg ze nu hoe het geweest was met de aanhangwagen en de spanbanden, waarop Zoneke bedacht dat hij het nummer van Broer nog niet had om af te spreken om die spanbanden weg te doen en hij vroeg mske hem dat even te sms’en. “Jamaar” zei mske, ik kan je die toch zo geven ook”. “Ah neen, zei Zoneke “want ik sta klaar om in mijn douche te stappen en ik heb dus geen schrijfgerief”.

Gelukkig stond hij niet onder zijn douche toen mske smste! Wat zou hij dàn gedaan hebben?