Doordat mskes ouders zo constant verhuisden spraken ze dus ABN omdat het anders te moeilijk zou worden om al die verschillende dialecten te begrijpen. Groot was mskes verwondering dan ook toen ze op haar woonplaats van haar 4 tot 7 jaar te maken kreeg met een “moaneschitre”.

En toen ze tijdens de week van het ABN met de neus op de feiten gedrukt werden dat ABN toch mooier stond wist Juffrouw Antoinette te vertellen dat het ABN van “moaneschitre” “maneschijter” was.

En dat wist mske heel goed dat dat niet juist was, want die deed het niet op de maan … maar op de lamp. En zij noemde dat een bromvlieg.