Er waren geen banen meer afgespannen in het zwembad. Enkel zoiets na mskes 20ste baantje werd er één afgespannen, maar dat was voor een groep. Die groep deed op zich wel bizarre dingen maar we gaan enkel maar gelukkig zijn dat wij niet in die baan moesten zwemmen.

En toen kwam er nog een groep binnen en hoewel die niet onder dezelfde noemer vielen als die eerste groep waren ze ook bizar te noemen. Allemaal hadden ze tattoos, niet de gewone tattoo zoals nu mode is maar voor écht. Die ene had zelfs zijn legerrugzak en zijn combatshoes naast het zwembad gezet. Dat waren dus militaire troepsoldaten. En er werd nog een baan afgespannen.

En Slow en mske schoven telkens wat op maar uiteindelijk brak er een zonneke door en dat scheen dan net op het water aan de goeie kant maar mske heeft toch maar vier lengtes te weinig gedaan om zeker te zijn dat ze vóór die groepen onder de douche stond.