De winnaar van die 100 miljoen € heeft zich nog niet bekend gemaakt en argwanend kijkt mske naar Slow en vraagt: “zeker dat wij dat niet zijn?”

“Zeker” zegt Slow “ik heb het nagezien”.

“Zouden we er niet eens mee langs de gazettenman passeren?” vraagt mske weer “zie dat je uit zinsverbijstering niet klaar gezien hebt.”