Wat verder in de straat woonde een meisje dat een jaar jonger was dan mske en op ieder verjaardagsfeestje van het meisje werd mske gevraagd. En als ze samen terug kwamen van de chiro moesten er altijd absoluut foto’s genomen worden.

Waren mske en het meisje vriendinnen? Niet echt. Het meisje had haar vriendinnekes en was noch in de klas noch in de chiro samen met mske. En toch.

Tot de dag dat ze op kamp met de ziekenkas gingen vertrekken en het meisje voor wie weet welke reden, op die bus te kennen gaf, dat ze met mske niks te maken wou hebben.

Groot vraagteken. Er was toch niks gebeurd. Er kon niks gebeurd zijn want ze hadden buiten die honderd meter in die straat niks gemeen.

Achteraf meed mske het meiske.

En toen verhuisden ze.

Je moet werkelijk afstand nemen van dingen om te beseffen dat die ouders dat kind verplichtten om goed te staan met mske omwille van het beroep van haar vader.