Gisteren waren ze in het dorpke hier over de berg bezig met het ophangen van hun Maria-vaandels.

Dat houdt in dat één van dees op een zaterdagmorgen om zes, de stoet hier weer voorbij komt terwijl ze het weesgegroet roepen.

We hebben het al gezegd, we zouden graag eens willen weten hoe lang ze dat luide bidden volhouden.