Als laatstejaars gingen ze op reis naar Griekenland, voor een week. Nu ja, op zich zit aan die één week ook nog een verhaal vast, maar ik geloof dat we dat al verteld hebben.

Ze zaten dus in Griekenland. Het was nog volop in de tijd van het kolonelsregime.

Op een avond kwamen ze aan in een hotel en de eigenaar vertelde met zielig gezicht dat ze met vijf op een kamer van drie moesten slapen. Hij had de bedden al tegen mekaar geschoven. Hij keek nog zieliger toen hij zei dat hij het niet kon helpen maar dat er ineens een dame opgedoken was die zeer goed met het regime beviend was. En die dame had net die kamers opgeëist.

Ze zijn die avond nog om 8u moeten gaan slapen, want de vrouw wou rust en daarom mocht de klas niet meer in de aula of in de bar rondhangen. De man keek als een zielige hond toen hij het vertelde.

Indertijd geloofde mske dat. Nu denkt ze dat die kerel uiterst gewiekst, die kamers dubbel verhuurd had met het gedacht dat het voor schoolgaande jeugd toch zo nauw niet stak. Want iemand die met het regime bevriend was …