Slow is vandaag al heel technisch bezig geweest. Hij heeft twee van ons drie stovekes gerepareerd.

Het stoveke hier in het buro is een geciviliseerd petrolstoveke met een timer. Maar nog steeds met een tank om te vullen. Op de badkamer staat een petrolstoveke zonder timer en in de living stond er ook een. Dat dat van de badkamer oorspronkelijk dat van de keuken was en zo van die dingen meer dat doet er hier niet toe. In elk geval, het stoveke van de badkamer gaf de geest. Dus wordt dat van de living naar de badkamer verhuisd in afwachting dat Slow dat ander onder handen kan nemen.

Vorige zaterdag zegt hij: “ik ga straks petrol halen” en vergeet dat.

Om zeker te zijn dat we hier niet in de kou zouden zitten, giet hij zondag de helft van de tank van de badkamer over in deze tank hier.

’s Anderendaags gaat hij petrol halen en foetert wat om dat de stop van deze tank niet meer los gaat. Maandag namiddag merkt mske op dat de mannen het vuurke laten branden hebben maar dat dat niet echt vlam geeft doch enkel prrrt prrrt prrrt prrrt prrrt zegt. Bovendien viel dit hier ook al twee keer in veiligheid.

Bizar eigenlijk dat ze, net ze over de verwarming bezig zijn, problemen krijgen met de drie vuurkes in huis.

Slow heeft zich daarnet uiterst technisch bezig gehouden. Vermits dat vuurke boven prrrt prrrt prrrt prrrt prrrt zegt, wil dat zeggen dat die niet aan petrol geraakt, dus ging hij de toevoer eens grondig controleren. Hij heeft het probleem gevonden én opgelost. Hij heeft de juiste dop weer op de juiste tank gezet.

mske heeft hem eens flink vastgepakt en gezegd: “jij bent toch de allerliefste ***** die ik ken hoor!”