“Melkglas in de badkamer”
had mske gezegd
“zodat we daar geen gordijnen of overgordijnen moeten hangen”.

“Melkglas in de badkamer?”
had de man van de badkamer gezegd
“je ziet toch altijd nog een schim hoor”.

“Melkglas in de badkamer”
zei de man van de ramen
“is ondoorzichtig, niks zie je, óók geen schim”.

Gisteravond is Slow aan de kerkdeur gaan staan
om te zien of hij mskes schim zag terwijl ze de badkamer terug op orde zette.

Er komen geen gordijnen en ook geen overgordijnen.