Eigenlijk wilden we wat vertellen over een artikel dat we, nog niet zo lang geleden, hebben gelezen. Het ging over een nieuwe trend in het toerisme meer bepaald het gaan kijken naar andermans miserie. Vroeger dan beweerde men dat het de mensen niet interesseerde omdat het een ver-van-mijn-bed-show was, maar ondertussen gaan ze al tot ginder om te … ja wat? Wat gaan ze daar doen? Foto’s nemen om thuis te kunnen zeggen: “kijk eens hoe armoedig die mensen daar leven?” Dan vragen wij ons af of ze door zo te paraderen met hun luxe, soms die mensen van ginder niet attent maken op wat ze niet hebben.

We vroegen dat ons eigenlijk al af als we kennissen hoorden vertellen over hun reizen. Zoals wanneer ze zeggen dat ze niet enkel naar de toeristische bezienswaardigheden gaan maar dat ze, door een vriend die ze ginder leerden kennen, ook achter de schermen konden gaan kijken en man oh man, wat een miserie … Die vriend is dan gewoonlijk wel iemand die in het hotel werkt.

Daar wilden we het over hebben, maar bij nader inzien, gaan we dat niet doen.