Het komt nooit meer goed tussen mske en MS Word. Dat hebben we al gezegd. En meestal willen we daar dan naar verwijzen, maar probeer maar eens “MS Word” te zoeken via een zoekfunctie op een blog waar we het constant over mske hebben en waar er ook “geword” wordt. Als we, bij ’t overhevelen dat berichteke tegen komen zullen we dat alsdan nog doen. Beloofd! Maar daar heeft niemand nu een boodschap aan.

Waarom gaan we het nu dan nog eens over mske en haar antipathie tegen MS Word hebben? Wel, dat onnozel stuk program heeft haar gisteren weeral wat geflikt!

Ze zat hier braaf te vertalen zoals brave mskes altijd vertalen, maar in dat dossier moesten alle getallen zowel in cijfers als voluit geschreven vermeld worden.

En wat gebeurt er nu als je over iets nadenkt? Bij mske dan toch … dan begint ze over die schrijfwijze te twijfelen. Ze zocht de regels op maar vindt op het WereldWijdeWeb een bericht dat zegt dat MS Word dat voor je uitzoekt.

Bon! mske deed haar aartsvijand open en volgde de richtlijnen. Die zeggen:

Druk ctrl F9
typ tussen de haakjes die te voorschijn komen

het getal in cijfers
\*cardtext

Zo ver gaat alles goed en dan ziet dat er als volgt uit:

{=123.456\*cardtext}

En dan moet je normaal gewoon weeral “F9” drukken en schrijft dat ding je getal voluit. Die wou dat niet doen hé! mske sakkerde een serieus stukske op die MS. Uiteindelijk heeft Slow op zijn pc geprobeerd en daar deed die dat wel. Maar, zoals altijd met MS Word komt er een “maar” aan te pas! Die maakte een spatie vóór de duizendtallen en dat, MS Wordige sukkelaar, dat weet zelfs ikke dat dat niet juist is.

En nu nog straffer! Nu wou ik de juiste formulering van de weigering van dat prulprogram gaan halen om hier te zetten en nu doet hij het dus wel. En wat maakt hij van bovenstaande opgave?

honderd drieëntwintig duizend vierhonderd zesenvijftig

Ja sie! ’t Is Word voor iet hé!