Er was een lijstje met liedjes die Amke en Ella graag zouden gehad hebben.

Toen mske het overliep en bij “I am the Music Man van Black Lace” uitkwam, vroeg ze zich af hoe ze daar op kwamen.

Tot ze het liedje beluisterde en reeds bij het eerste pia pia piano tot de bevinding kwam dat ze dat kende. Zij zelf heeft dat namelijk in het derde kleuterklasje geleerd, in ’t Vlaams natuurlijk en dan ging dat:

Ik ben een muzikantje en ik kom uit Zwitserland
En ik kan spe-elen
Wat kan jij spe-elen?
Pia pia piano …

 
Wat dat muzikantje uit Zwitserland nog kon spelen, dat weet mske al lang niet meer.

Ze is dan nog maar eens gaan neuzen bij Wikipedia en denkt dat haar versie van het derde kleuterklasje van het Duitse afkomstig moet zijn.

In elk zal in het oorspronkelijke liedje wel geen sprake geweest zijn van voetbal noch Dambusters. Zeker dat de Dambusters pas hun oorsprong vinden in 1943.