En na drie jaar afkomen met een mailke dat brengt óók geen aarde aan de dijk. Zeker niet als je het mes dat je toen gebruikte nú een dom voorval wenst te noemen. Dat was geen dom voorval, dat was koel en berekend er van uit gaan dat mske het door de vingers zou zien.

Dat mske je na drie jaar bijna vergeten was, terwijl jij mailt dat je nog dikwijls denkt aan wat mske gezegd heeft … dat spreekt voor zich.

Misschien in de toekomst eerst eens uitkijken eer je domme voorvallen creëert want mske is niet van het soort dat gaat aaien wat haar ooit gebeten heeft.