Amaai, deze morgen heeft mske er nogal vaart achter gezet! Opgestaan, onder den douche gespurt, den escort naar de garage gedaan, naar den bakker gereden, bakker nog niet open, naar den broodautomaat gereden, geen brood in den automaat, terug naar den bakker, dan pas gezien dat den bakker in konzjee is, naar ’t volgende dorp gereden, geen brood in den automaat, den bakker dicht, de volgende bakker had brood.
 
En dat op je nuchter maag!
 
Verder heeft ze vanmorgen reeds haar hersenen geklutst … ze heeft al twee van de fuchsia hangpotten geramd. Ze wil dus verhuizen, zodat alles eens “definitief” kan hangen, staan, liggen en wat nog meer, want dit “in-afwachting-gedoe” hangt haren appel uit!
 
Dat van die bakkers is hier alle jaren een probleem. Die gaan practisch allemaal samen op konzjee, soms moet je naar nóg een ander dorp om brood te vinden.
 
In het dorp waar we binnenkort gaan wonen is er helemaal geen bakker en moet je naar het hoofddorp.
 
Maar ja, dat nieuw dorpke heeft dan ook welgeteld 5 straten hé …