Slow heeft een spraakgebrek. Jammer hé! Maar dat zit zo! Mijn naam is Sloef en dat kan hij juist zeggen. Maar mske maakt daar soms een verkleinwoordje van en zegt dan “Sloefie” en dat kan Slow dus niet hé … die zegt dan altijd “Ploefie”. mske zegt soms “Boenkie” of “Boenkieboenks” en “Mouchie” en “Toke-la-belle”. Maar dat doet Slow niet, die zegt alléén “Ploefie” en “Boenks” of “Karb” tegen Karboenkel.

Gisteren weer! Tegen de avond aan begint die stoof méér warmte te geven en wordt dat hier warmer. Zelfs zo warm dat mske de deur naar de gang op een spleet zet. Omdat wij niet in die gang zouden geraken zit daar een “ISS” -Ingenieus Slow Systeem- op. Aan de onderzijde kan ik daar net mijn mijn hoofd niet tussen, maar aan de bovenzijde, van op de kast wél! Nochtans staat die deur niet zichtbaar scheluw, maar jà.

Ik ben daar gisteren gewoon doorgedoken. Ja zie, ik ben nieuwsgierig naar die gang, maar eenmaal ik daar stond vond ik dat niet zo leuk en Slow trok onmiddellijk de deur open en ik haastte mij naar binnen. Maar een uur later lokte het onbekende me wéér en ik dook daar weer door en Slow deed wéér snel de deur open en ik haastte mij terug naar binnen en toen zei hij: “Zeg Ploefie, wat steek je allemaal uit?”

Nu is het hier zalig met die stoof. Het is écht fijn om hier te kunnen liggen soezelen, maar dan mag je geen hypersuperactieve Karboenkels in de buurt hebben. Komt die gelopen en bij me zomaar in mijn nek! Ik heb gedaan of ik het niet merkte. Toen sprong hij op de grond en viel mske aan, maar ze was aan het werken en zei: “Boenkie jongen, nu heb ik geen tijd, ga Sloef wat ambeteren!” Net of die daar nog aanmoediging voor nodig heeft! Dat hij een beetje gaat siësten, zoals een normale kat doet!