mske heeft zich boos gemaakt! Op meneer Sloddermans! Ze heeft met een soortement rekenmachientje gegooid!

Hij telefoneert met hele dagen omdat hij dit en omdat hij dat en de dag voor zijn verlof zei hij heel arrogant: “voor zover geen vergissing van mijnentwege, heeft U de dossiers nog niet doorgemailed”.

Tja, zijn sloddervossestreken kennende, maar mske repliceerde onmiddellijk: “voor zover geen vergissing van mijnentwege is mijn faktuur nog niet betaald”. En dan begint meneer Sloddermans te stotteren want daar kan hij niet tegen, hij de man met de vele centen!

In ieder geval moest mske contact opnemen met de boekhoudster, wiens werklust ook afhangt van de kant waar haar hoed staat.

En mske was daarnet zo geërgerd, omdat die vrouw dat geld op de verkeerde rekening had gestort maar dat Meneer Sloddermans maar zo aan de gang blijft met bellen en bellen en bellen om vliegenscheten, tot zelfs ’s zaterdags ’s avonds toe!

Tja, arm rekenmachientje!