Wizzewasjes

Het is niet omdat het mag … dat het moet!

Machtsmisbruik

Nog nooit heeft mske zoveel redenen weten op sommen om aan te geven waarom mensen in bepaalde omstandigheden zo of zo handelen, nog nooit zoveel excuses horen aanzeulen voor laag-bij-de-grondse praktijken.

Wie overmacht neemt over iemand die kleiner is of zwakker dan hij/zij zelf, is een lafaard. Wie profiteert van het feit dat ze met meerdere zijn om anderen te kleineren is een lafaard. Wie enkel een grote mond opentrekt als de andere niet kan reageren, is een lafaard.

Militairen zijn er om gewapende conflicten uit te vechten. En dit ter bescherming van de burger. Je wreken op een gevangene, omdat één van je maten omgekomen is, is geen excuus, want het was niet die gevangene die je maat ombracht. Je wreken omdat je niet naar huis mag noch kan, is geen excuus, want het zijn niet die gevangenen die je beletten om naar huis te gaan. Je beroepen op het feit dat je al zoveel meegemaakt hebt is geen excuus; er heeft je niemand verplicht om bij het leger te gaan.

En als deze zaken nu als excuus aanvaard worden, waarmee we niet zeggen dat alles goedgepraat wordt, maar als die nu aanvaard worden, waarom worden de bewoners van die landen dan afgeschilderd als wreedaardig. Ze hebben tenslotte wel iets langer dan 19 maanden onder een tiran geleefd.

Previous

Dronken moesten ze verbieden

Next

Vraagjes!

1 Comment

 1. 11-05-2004, 08:58:44
  vergelijking
  Irak is aangevallen omdat:

  ze chemische en biologische wapens zouden hebben
  ze die ook wel eens zouden gebruiken
  ze een ander land hebben aangevallen terwijl dit niet was uit zelfverdediging
  ze atoomwapens hebben of van plan zijn er te maken
  het regime de mensenrechten niet volgt
  het regime mensen in de gevangenis duwt en martelt, zelfs zonder proces
  er iemand aan de macht is die de rest van de wereld niet met rust laat
  er iemand aan de macht is die zich niet houdt aan afspraken
  er iemand aan de macht is die liegt

  NET ZOALS AMERIKA !!!!!!!!!!!!

  Puppy

Wat denkte daarvan?

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén