Zoneke en Slow, een verhaal apart.

Toen “hét” voorviel en mske niet geneigd was om te vergeven en te vergeten, bekeek Zoneke haar wat scheef want hij ging net trouwen en dat was nogal iets dat mske er na 27 jaar nog de brui aan gaf. Als je ’t zo lang kan volhouden … En mske zweeg voor de zoveelste keer, want hoe kan je Zoneke vertellen dat mensen veranderen en blijkbaar nogal plots.

En toen kwam Slow en aanvankelijk sprak Zoneke niet tegen Slow. Naderhand natuurlijk wel maar het liep niet zo vlotjes als met Zus, na die valse start.

En toen Zoneke begon te denken over zijn 4×4 gecross, wou hij weten of hij ook een website kon hebben. En mske vertelde dat Slow er al een paar had gemaakt, zoals de motorcross en voor de Rebel en voor Zus’ dansgroep.

En Zoneke vroeg of hij dat voor hem ook zou kunnen en mske gaf de telefoon door.

Even later zei Slow dat mske Zoneke kon mailen om enkele voorbeelden te laten zien. En mske mailde … Zonekes mailadres naar Slow die nogal snel van begrip is en zei: “ah ja!” want hij had dat adres al.

Maar hij wist toch even later te zeggen welke layout Zoneke had gekozen en nog even later dat het grijs zou worden.

En sedertdien zegt Zoneke aan de telefoon niet meer dat het niet belangrijk is en dat hij zal terugbellen als Slow opneemt. Nu zegt hij wat er te zeggen is al is het maar om te melden dat zijn dochter weg is met haar paard.