Gisteren kwam er een kaart toe van de ex-buurvrouw. mske heeft ze niet geopend. Ze ligt daar te liggen. Maar vannacht droomde mske van het mens en dus moet er nu een beslissing genomen worden over die kaart.

Of we gooien ze zó in de stoof, niet wetend wat er in staat, zonder er een woord aan vuil te maken, zonder nog maar eens commentaar hoe slecht mske wel is, of misschien wel omdat ze niet terugschrijft maar wie kan haar dat tenslotte verplichten.

Of we openen ze met het risico dat er iets in staat dat ons niet aanstaat en dan reageren we sowieso of ligt het op ons maag. Of er staat een verkapt excuus in voor weer eens dingen die niet te repareren zijn …

Denk … denk … denk …

Foert! Zó! De stoof in! Gepiept! Opgeruimd staat netjes!