“The Passion of Molly T.” door Lawrence Sanders is uit. Voor zover mske het gelezen heeft natuurlijk. Ze begon er in en na een derde sloeg ze gewoon een stuk over en las het laatste derde.

Die passie van die Molly T. betreft een vrouwenorganisatie die het wat harder speelt, in die mate dat er wapens en militarisme aan te pas komt. En dat wordt hen aangeleerd door mannelijke Vietnamveteranen, waarvan één haar schoonbroer is.

En ja, door altijd samen op te trekken beginnen ze een relatie. En de man zelf zegt dat hij van zijn vrouw Ann houdt, maar dat Molly hem in zijn bloed zit.

“Vrouwenorganisatie? Mijn voeten ook” denkt mske dan. Gaan vechten en schieten en moorden, maar is het niet een primair recht dat Ann met respect behandeld wordt, in plaats van weeral door een man voor gek gezet te worden? Want als je van iemand houdt dan kwets je die persoon niet. En als hij Molly niet wil opgeven omdat ze in zijn bloed zit, is hij gewoon de zoveelste egoïst die enkel van zichzelf houdt.