Mesjeu Rémi is een vriendelijk mens. Een overvriendelijk mens. Daardoor is Mesjeu Rémi niet zo geliefd. Bizar hé?

De eerste maal dat Slow en mske met Mesjeu Rémi te maken kregen, was deze zo begeesterd omdat Slow voordeed alsof hij geen Frans kent -over Slow en zijn Frans later eens meer- en daarmee kon Mesjeu Rémi zijn Vlaams bovenhalen dat hij dertig jaar geleden in de school had geleerd. Mesjeu Rémi is vriendelijk tegen mske ook, maar hij spreekt liever Vlaams met Slow dan Frans met mske, zodoende.

Eerste reactie van de dame, waar we het al eens over hadden en waar we het waarschijnlijk niet meer over zullen hebben: “Mesjeu Rémi is niet te vertrouwen, die is vriendelijk tegen kinderen en dat in deze tijd”.

Tweede reactie van de vervanger van hoger genoemde dame: “ik ben bang voor Mesjeu Rémi, die is té vriendelijk”.

Je kan natuurlijk nooit weten, maar mske weet wel van Mesjeu Rémi zelf dat hij niet graag ziet dat kinderen op het binnenkoerke komen spelen, de verzekering dekt dat niet. En Mesjeu Rémi is dus vriendelijk tegen Slow ook en Slow is zeker het dubbele in omvang. Volgens mske is hij gewoon een zeer eenzaam mens, die vriendelijk is omdat hij wat vriendschap terug wil krijgen.