mske had al veel gekocht op de vlooienmarkt toen ze het boek “Quo Vadis” zag en ja, ze moest 500 frank wisselen. Ze haalde het briefke boven, de man schudde dat hij niet kon wisselen en vroeg aan de vrouw van het kraamke ernaast of ze …

Die vrouw vloog uit! Die vloog uit tegen mske dat een briefke van 500 vals geld was want dat die al lang niet meer telden. mske schrok van die uitval en die kerel van “Quo Vadis” die zei “dat hij het niet zou weten”.

Sedertdien weet mske dat iemand die hard roept, al praat hij onzin, eerder geloofd wordt.

mske is haar briefke van 500 frank elders gaan wisselen en heeft toch “Quo Vadis gekocht. Dàt zou ze nu niet meer doen.